Víme jak na etikety ve zdravotnictví

Etikety na lékovky a injekční stříkačky

Etikety na lékovky a injekční stříkačky

 • Výborná lepivost a adheze na různé typy materiálů (Sklo PE,PP)
 • Nízkomigrační barvy a lepidla
 • Světlostálost barev a substrátů
 • Odolnost proti teplu a chladu
 • Odolonost proti vlhkosti
 • Odolnost proti chemikáliím

ampule / injekční stříkačky / lahvičky / dispenzory / autoinjektory / pen systémy

Etikety na krevní vaky

Etikety na krevní vaky

 • možnost aplikace hliníkové bariéry chránícípřed migrací cizích prvků

Vaky pro krevní transfuze

Bezpečnostní etikety

Bezpečnostní etikety

 • destruktivní materiál indikující otevření obalu, dispenzoru nebo lékovky

lékovky skleněné / lékovky plastové / dispenzory

Závěsné etikety

Závěsné etikety

 •  tahuodolný materiál umožňující zavěsit polepenou lahev nebo vak

infuze / skleněné lahve / plastové lahve

Flexibilní obaly

Flexibilní obaly

 •  možnost aplikace hliníkové bariéry chránící před migrací cizích prvků

injekční stříkačky / jehly / čípky / suspenze

Laminátové tuby

Laminátové tuby

 •  možnost aplikace hliníkové bariéry chránící před migrací cizích prvků

masti / krémy / emulze / pasty

Peel off etikety na plasma vaky

Peel off etikety na plasma vaky

 • ochranná vrstva primární etikety odolná teplotám nižším než -70° C

Vaky na uchování krevní plasmy

Případové studieFresenius Kabi je společnost s vedoucím postavením v oblasti infuzní terapie a klinické výživy v Evropě a řadě zemí Latinské Ameriky a Asie.
Ve skupině generických léků se řadí mezi nejvýznamnější dodavatele na farmaceutickém trhu ve Spojených státech amerických.Důležité milníky spolupráce

Požadavky klienta

Naše řešení


Hodnocení klienta

„Ve farmaceutickém průmyslu nesmíme dělat chyby a stejné nároky klademe i na naše dodavatele. Colognia press, a.s. je pro nás zárukou kvalitního a stabilního servisu.“

Monika Kadeřábková, Business Director Hořátev, CZ

 


Klíčové reference

Desatero Colognie


1 poskytujeme konzultace, návrhy řešení a optimalizace přímo ve vašem výrobním závodě
2 napojení na informační a objednávkové systémy našich zákazníků je pro nás standardem
3 speciálně vyškolená posádka tiskového stroje určeného pro tisk farma etiket
4 používáme nízkomigrační barvy a speciální substráty homologované pro farmacii
5 certifikované strojní vybavení pro výrobu etiket pro farmacii - kontaminace
6 certifikovaný proces výroby, eliminující možnost záměny etiket
7 garance dodací lhůty do 5 pracovních dnů od schválení korektury
8 garance 100% kontroly na tiskovém stroji
9 garance 100% kontroly na finalizačním stroji
10 všechny body desatera auditujeme 1x ročně

Kontaktujte násZákaznický servis / Colognia Press, a.s. / cologniapress.com

+420 321 752 111 TEL

info@cologniapress.com